Tipus

  • Marxa Mora

Autor

  • José Ángel Armona Porra

Arrenjament

  • Eliseu García i Ripoll