Tipus

  • Versió
  • Xaranga

Autor

  • Enrique Iglesias

Arrenjament

  • Pere Mataix