Tipus

  • Versió

Autor

  • Camilo Sesto

Arrenjament

  • Vicent Nàcher