Tipus

  • Marxa Mora

Autor

  • Rafael Giner Estruch

Arrenjament

  • Josep Pons