Tipus

  • Marxa Mora

Autor

  • Vicent Pérez i Esteban

Arrenjament

  • Josep Pons